เหลือเวลาเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นโชค

กติกาและของรางวัล

ขั้นตอนที่ 1 แอดไลน์

คลิกเพิ่มเพื่อน

แอดไลน์

หรือพิมพ์
@lingzhiplusshitake

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ์

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยฟอร์มลงทะเบียน
หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิ์จะต้องทำครบทั้ง 2 ขั้นตอน เท่านั้น
ฟอร์มลงทะเบียน
รายละเอียดของรางวัล

iPhone 7 จำนวน 9 เครื่อง (แจกเดือนละ 3 เครื่อง)
ผลิตภัณฑ์โดนัทท์ 150 รางวัล (แจกเดือนละ 50 รางวัล)
หลินจือ พลัส ชิตาเกะ (มูลค่า 4,500 บาท) จำนวนกว่า 200 รางวัล (จับฉลากวันที่ 5 กันยายน 2560)

รายละเอียดการประกาศผลรางวัล

ประจำเดือน มิถุนายน ประกาศผลรางวัล วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประจำเดือน กรกฎาคม ประกาศผลรางวัล วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ประจำเดือน สิงหาคม ประกาศผลรางวัล วันที่ 5 กันยายน 2560

หมายเหตุ: ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อกลับ เพื่อรับสิทธิ์ ภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากวันที่ ประกาศรายชื่อ หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลำดับถัดไป

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.lingzhiplusshiitake.com/ac1
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ตามวัน และเวลาที่ทางบริษัทกำหนด
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 7 จะต้องเข้ามารับที่ สำนักงาน บ.โนวา ออร์แกนิค พระราม 2 กรุงเทพฯ และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฏหมายกำหนด